The Art from Hokkaido by SHIRAKAWA Hiromichi

Japanese artist's gallery and diary

【貌花 KAOBANA#13】ONE GREEN LEAF

 

 

 

葉 っ ぱ 一 枚 あ れ ば い ぃ ……… ♬

 

 

 

 

YouTubeより

 

 

 

なんて歌が昔流行ったが……………

 

 

 

 

もし葉っぱ一枚あれば

 

 

 

 

それは時に

 

 

 

 

ヒヤシンス / Hyacinth

 

 

〝 芸 術 〟と化す。

 

 

 

ヒヤシンス / Hyacinth